Course curriculum

 • 01

  Välkommen till kursen

  • Presentation

  • Kursens upplägg

 • 02

  Lektion 1: Teorier och bakgrund

  • Teorier och bakgrund

  • LBH-Lågaffektivt Bemötande Hund

  • Reflektioner Lektion 1 LBH

 • 03

  Lektion 2: Annorlunda hundar

  • Bemötande i allmänhet

  • Bakomliggande orsaker

  • Reflektionsfrågor lektion 2

 • 04

  Lektion 3: Möta och bemöta med känsla och respekt

  • Från vardag till kaos till vardag igen

  • Hantera-Utvärdera-Förändra

 • 05

  Lektion 4: Förändringsarbete tar tid

  • Kartläggning och förändringsarbete

  • Sammanfattning

  • Reflektionsfrågor

  • Några ord på vägen

  • Kursutvärdering